Walibi Belgium announces new master plan at EAS

Walibi Belgium commits to 5-year 100million euro development plan